Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
kontakt@konferencja-ubezpiecznia.pl

Ogólnopolska Studencka Konferencja "Wyzwania współczesnych ubezpieczeń".


REGULAMIN

  1. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Ubezpieczeń działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości Polityki Rzeszowskiej.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji Ubezpieczeń jest:

a) zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej konferencja-ubezpieczenia.pl w terminie do 04.06.2020 r.,

b)  wystąpienie z prezentacją na temat związany z zagadnieniami wskazanymi w zakresie tematycznym Konferencji.

  1. Organizatorzy przewidują jako formę uczestnictwa w Konferencji wystąpienie online z własną prezentacją w jednej z przewidzianych sesji tematycznych przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Wystąpienie z prezentacją nie powinno trwać dłużej niż 5 – 7 minut.
  2. Uczestnik zobowiązany jest przygotować prezentację w programie PowerPointi przesłać Organizatorom ostateczną wersję do dnia 08.06.2020 r. w formacie .pptx na adres mailowy: kontakt@konferencja-ubezpieczenia.pl.
  3. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Certyfikaty potwierdzające wystąpienie podczas Konferencji zostaną wystawione w formie elektronicznej. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu w formie papierowej należy skontaktować się z Organizatorami.
  4. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność złogszeń.