Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
11-12.04.2019
kontakt@konferencja-ubezpiecznia.pl

Ważne daty

Ogólnopolska Studencka Konferencja "Wyzwania współczesnych ubezpieczeń" - 11-12.04.2019 - Politechnika Rzeszowska

Ważne daty

 

20.03.2019 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z przesłaniem tytułu prezentacji lub posteru

10.03.2019 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej

08.04.2019 r. – przesłanie ostatecznych wersji prezentacji i posterów

11-12.04.2019 r. – data konferencji

30.04.2019 r. – ostateczny termin nadsyłania referatów