Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
11-12.04.2019
kontakt@konferencja-ubezpiecznia.pl

Rejestracja

Ogólnopolska Studencka Konferencja "Wyzwania współczesnych ubezpieczeń" - 11-12.04.2019 - Politechnika Rzeszowska

 

Klauzule: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów (Studenckie Koło Naukowe Ubezpieczeń Politechniki Rzeszowskiej) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z organizacja konferencji, na którą zostaje wysłane zgłoszenie. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, aktualizowania, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Uczestnik ma również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć oraz nagrań wideo z konferencji, które mogą zawierać mój wizerunek (dokumentacja wydarzenia).

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnych ubezpieczeń” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Ubezpieczeń działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości Politechniki Rzeszowskiej oraz, że akceptuję jego treść.