Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
11-12.04.2019
kontakt@konferencja-ubezpiecznia.pl

Regulamin

Ogólnopolska Studencka Konferencja "Wyzwania współczesnych ubezpieczeń" - 11-12.04.2019 - Politechnika Rzeszowska

1. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Ubezpieczeń działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości Polityki Rzeszowskiej.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji Ubezpieczeń jest:

a) zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej konferencja-ubezpieczenia.pl w terminie do 10.03.2019 r.,

b) uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do 10.03.2019 r. na konto bankowe o numerze 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445. Tytuł przelewu powinien brzmieć następująco: WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH UBEZPIECZEŃ, Nazwisko i imię,

c) wystąpienie z prezentacją lub posterem na temat związany z zagadnieniami wskazanymi w zakresie tematycznym Konferencji.

3. Opłata za uczestnictwo w Konferencji Ubezpieczeń obejmuje:

a) udział w Konferencji,

b) materiały konferencyjne,

c) wyżywienie (2 śniadania i 2 obiady) oraz catering konferencyjny,

d) nocleg (wg informacji podanych przez Uczestnika),

4. Rejestracja uczestnika zostanie potwierdzona mailowo po przyjęciu zgłoszenia oraz po zaksięgowaniu przelewu.

5. Organizatorzy przewidują następujące formy uczestnictwa w Konferencji:

a) wystąpienie z własną prezentacją w jednej z przewidzianych sesji tematycznych,

b) prezentacja posteru na sesji posterowej,

c) możliwość wydania referatu w publikacji pokonferencyjnej.

6. W przypadku wystąpienia z własną prezentacją, Uczestnik zobowiązany jest przygotować prezentację w programie PowerPoint i przesłać Organizatorom jej ostateczną wersję do dnia 08.04.2019 r. w formacie .pptx na adres mailowy: kontakt@konferencja-ubezpieczenia.pl. Temat wystąpienia powinien mieścić się w podanym przez Organizatorów Zakresie tematycznym. Wystąpienie z prezentacją nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.

7. W przypadku prezentacji posteru Uczestnik zobowiązany jest przygotować poster oraz dostarczyć w dniu Konferencji jego wydrukowaną wersję w formacie A1. Każdy poster powinien zostać wysłany na adres mailowy: kontakt@konferencja-ubezpieczenia.pl do dnia 08.04.2019 r.

8. Organizatorzy przewidują również możliwość wydania referatu w publikacji pokonferencyjnej. Wydanie referatu jest opcją dodatkową. Nie ma możliwości publikacji referatu bez czynnego udziału w Konferencji. Warunkiem publikacji jest przygotowanie w programie Word referatu zgodnego z wytycznymi, które zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji (http://konferencja-ubezpieczenia.pl/publikacje/) oraz przesłanie go Organizatorom w formacie .docx do dnia 30.04.2019 r. na adres mailowy: kontakt@konferencja-ubezpieczenia.pl.

9. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenia wyrządzone przez Uczestników w Hotelu Iskra.

10.Brak uregulowania opłaty w podanym terminie upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa.